Asociatia Romana De Bioritm Integrat

        Persoana care doreste sa devina membru al A.R.B.I. completeaza o adeziune (vezi modelul de mai jos), avand urmatoarele obligatii statutare:

“a - sa cunoasca si sa respecte prevederile Statutului, regulamentelor si ale normelor proprii de organizare si functionare precum si alte acte juridice care prin efectele lor au implicatii în activitatea Asociatiei,

  b - sa sustina identitatea, continuitatea si dezvoltarea Asociatiei prin actiuni eficiente, pozitive si creative,

  c - sa achite cu regularitate cotizatia si sa aiba initiativa în atragerea – în conditiile legii – a unor resurse materiale si financiare în favoarea Asociatiei,

  d - sa evite orice activitate de concurenta neloiala fata de membrii Asociatiei, sa respecte normele de confidentialitate, iar în caz de parasire a Asociatiei, în afara unor contracte pe care i le acorda Asociatia sa nu mai desfasoare nici direct, nici indirect prin interpusi nici un fel de aplicatii care fac obiectul de activitate al Asociatiei si/sau al membrilor ei.

1- au dreptul de a alege si a fi alesi în organele de conducere ale asociatiei inclusiv în functia de presedinte si presedinte executiv,

2-  au dreptul de a fi consultati in orice problema privind Asociatia,

3- de a li se acorda facilitati materiale si/sau financiare precum si dreptul de preemptiune la obtinerea licentelor, francizelor, contracte de servicii sau consultanta si know-how în toate structurile Asociatiei, cu conditia evitarii concurentei neloiale si/sau a conflictului de interese,

4- de a li se acorda acces la banca de date a Asociatiei în scopul realizarii unor cercetari, proiecte, conferinte, comunicari stiintifice, articole în presa si a oricaror altor actiuni de promovare a bioritmului integrat,

5- au dreptul de a li se proteja de catre Asociatie conceptele, serviciile oferite si produsele realizate înainte de constituirea Asociatiei.

6- au dreptul ca printr-un Act aditional la cererea de aderare sa-si negocieze intrarea în Asociatie în conditii legale si reciproc benefice, inclusiv cu posibilitatea de a primi drepturile de membru fondator. Acest drept se poate obtine pana la o data stabilita de prima Adunare Generala a A.R.B.I.

Drepturile statutare ale membrilor A.R.B.I. sunt:

Text Box:   Precizare:	

Noii membri primiti, cu realizari in dezvoltarea A.R.B.I. in teritoriu, vor avea drept de preemptiune in cadrul conducerii filialelor respective.
Text Box: Model de adeziune:
Text Box:  ADEZIUNE
                     LA ASOCIATIA ROMANA DE BIORITM INTEGRAT (-A.R.B.I.-)


Nume si prenume ......................................................., domiciliul………………….......................................………
 .........................................................................................................................., act de identitate ..............., serie ................., nr. ............................, eliberat de ............................................................., la data de ……..………............................………, CNP ..........................................................................., de profesie .........................................................................................., specializare ..........................................................................................., telefon ....................................................................., email .......................................................................... ocupatie actuala ................................................................................. .


Semnatarul prezentei adeziuni se angajeaza:

1.  Sa respecte Statutul si Regulamentele interioare ale Asociatiei Romane de Bioritm Integrat (-A.R.B.I.-) si sa contribuie prin activitatea sa la indeplinirea obiectivelor asociatiei.

2. Sa participe la adunarile generale si la convocarile Consiliului Director daca este membru sau invitat.

3. In limita posibilitatilor sa participe direct si sa atraga donatii, sponsorizari, actiuni de promovare si sa foloseasca orice mijloace legale care pot contribui la dezvoltarea Asociatiei (-A.R.B.I.-).

4. Sa achite cotizatia lunara.

5. Sa vina cu propuneri utile Asociatiei (-A.R.B.I.-) si membrilor ei.Data: ....................................                                                   Nume si pronume,

                                                                     ................................................

                                                                       Semnatura solicitantului:

                                                                       ........................................

A.R.B.I.